Условия

Определения 

"Гост (и)" - включват всички индивидуални имена в резервационната форма и/или резервацията, взети от бизнес клиенти, фирма или корпоративни субекти.
"Настаняване" - включва вилите и всяка част от тях или други помещения, предвидени за тази цел. 

Плащане 
Изисква се 100 %  предплащане при резервация. Резервациите, трябва да бъдат придружени от потвърдителни писма или фактура.  

Цени 
Ние запазваме правото да променяме цените. Цената по издадена фактурата е напълно гарантирана и няма да подлежи на промяна. 

Пристигане и отпътуване 
Стаята /ите/ са на разположение след 15:00 часа в деня на пристигане, въпреки че ние ще се опитаме да имате стая(ите) готови по-рано, само ако преди това сте поискали и Ви е дадено одобрение от управителя . 
Очаква се гостите да освободят стаите си преди 12:00 часа.
Вилите предоставя възможност за късно напускане на стаите. Моля, свържете с наш служител да провери дали има такава възможност. В случай, че имате някакви ангажименти, моля да ни уведомите предварително и ние ще направим така, че да имате достатъчно време за отпътуване. 

Застраховане 
Вашата резервация не включва застраховка за пътуване. Ние силно Ви препоръчваме, всички членове на групата, да си осигурят такава. 

Анулиране на резервация:

Всички анулации от страна на клиента трябва да бъдат направени в писмен вид.
В случай на отказ от резервация до 30 дни преди настаняване се възстановява цялата сума.
До 20 дни отказ от резервация се възстановява 50% от предплатената сума.
В случай на неявяване или отказ от резервацията при по-малко от 20 дни преди настаняване, не се възстановява предплатената сума.

Отменяне на резервацията от собственика: 
Собственика си запазва правото да анулира Вашата почивка в резултат на необичайни и непредвидими обстоятелства извън неговия контрол, които включват, непреодолима сила, война или заплаха от война, бунтове, граждански вълнения, терористични дейности, промишлени спорове, актове на правителството, природни или ядрени бедствия, неблагоприятни метеорологични условия, пожар, или други подобни събития. 

Промени 
Ако желаете да се променят някъкви детайли относно вашата резервация, трябва да поиска това в писмена форма. Всякакви промени в резервацията ще подлежат на отказ или могат да променят тези условия и те ще продължават да се прилагат с пълна сила. 

Закъснения
Управителя не носи отговорност, за което и да е забавяне, преди пристигането, както и по време на почивката предизвикано от атмосферните условия, природни стихии, задръствания или други обстоятелства било то предвидени или непредвидени. 

Отговорности 
Вие сте отговорни за собствените си застраховки, пътни документи и уреждане на пътуването. Транспорт, хотели, ресторанти, спорт и дейността на доставчиците и други подобни услуги не са под наш контрол и ние не носим отговорност за всяко действие или бездействие от тяхна страна. Клиентите се задължават да се държат по такъв начин, че да не пречат на други клиенти или да уронват престижа и доброто име на собственика. Управлението си запазва правото да прекрати без обезщетение или възстановяване на почивката на всяко лице, което не изпълнява тези условия.

Изгубени и откраднати вещи 
Ако клиентите забравят или оставят нещо в ъв вилите без надзор, управлението няма да носи отговорност за възстановяването или връщането му. Управлението няма да поеме отговорност за кражба от вилите или по всяко друго време през вашата почивка. 

Пушене
За здравето и Вашата безопасност, пушенето не е разрешено в територията  на вилите. 

Деца 
Без значение колко грижи са взети, морските хотели не се препоръчват за деца. Ние не носим отговорност за произшествия, настъпили в рамките на вилите, отговорност на родителите е децата да са под надзор през цялото време.
Други гости
Собственика си запазва правото да имат и други гости пребиваващи във вилите, освен ако целите вили не са резервирани. 

Жалби 
Ако имате причина за оплакване или жалба, трябва да я представите на управителя или на член от персонала при първа възможност, за да можем да предприемем всякакви действия, които считаме за подходящи, без забавяне. Ако в края на почивката чувствате, че управителя не се е справил по задоволителен начин трябва да ни уведомите писмено в срок от 10 дни от редовната датата на завръщане и ние ще направим всичко възможно за разрешаване на проблема. 

Кредитни и дебитни карти 
"Вили Тайна" оперира със следните дебитни и кредитни карти: VISA, VISA Electron, Master Card, Maestro, DSK, BORIKA

Предплащане 

Вили БГ ЕООД

IBAN: BG50STSA93000004747340
SWIFT: STSABGSF
DSK Bank
Московска 19, София 1036, България

Работно време 
...


Услуги
...

Допълнителна информация 
Ръководството на Вили "Тайна" не носи отговорност за независещи от него обстоятелства - лошо време, прекъсване на ел.ток, вода и др.